Posted on

11.04.2015 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJ

Zarząd Porozumienia Szkół Jogi zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) o godzinie 15:00
w szkole jogi Astanga Yoga Studio, ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

Porządek obrad oraz proponowane uchwały znajdują się w załączniku (do pobrania tutaj).
Oto kilka słów wyjaśnienia do jednej z uchwał w porządku zebrania, które proponuje wprowadzić Zarząd, dotyczącej ustalenia wysokości składek członkowskich od 1 maja 2015 roku:
Dotychczas PSJ działało utrzymując się z dobrowolnych datków członków założycieli. Aby móc się rozwijać i dalej działać chcemy, zgodnie ze statutem, pobierać miesięczne składki od członków. W trakcie Walnego przedstawimy planowane działania na najbliższy rok, korzyści dla członków PSJ oraz pokażemy jak przekładają się one na wysokość składek członkowskich.

Dokumenty do pobrania:
sprawozdanie finansowe za 2014 rok
sprawozdanie z prac Zarządu za 2014 rok (ponadto prace Zarządu za 2014 rok oraz plany na 2015/2016 rok zostaną szczegółowo omówione na Walnym)

Dołącz do Nas na Facebooku

[FM_form id="1"]