Posted on

14.09.2020 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJ (w Warszawie)

Zarząd Porozumienia Szkół Jogi zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Warszawie w Yogarepublic ul. Śniadeckich 18 lok 1.

Porządek Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad,

2) Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania,

3) Sporządzenie listy obecności,

4) Powołanie komisji skrutacyjnej,

5) Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

7) Sprawozdanie Zarządu Porozumienia Szkół Jogi za 2019 rok,

8) Sprawozdanie finansowe Porozumienia Szkół Jogi za rok 2019,

9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Porozumienia Szkół Jogi za rok 2019,

10) Przyjęcie rezygnacji Leszka Babicz z zarządu.

11) Dyskusja i wolne wnioski

12) Zakończenie obrad

Dołącz do Nas na Facebooku

[FM_form id="1"]