Posted on

21.09.2023 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJ (w Warszawie)

Zarząd Porozumienia Szkół Jogi zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. (piątek) o godzinie 14:00 w Warszawie w Yogarepublic ul. Śniadeckich 18 lok 1.

Porządek Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad,
2) Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania,
3) Sporządzenie listy obecności,
4) Powołanie komisji skrutacyjnej,
5) Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
7) Sprawozdanie Zarządu Porozumienia Szkół Jogi za 2021 rok,
8) Sprawozdanie finansowe Porozumienia Szkół Jogi za rok 2021,
9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Porozumienia Szkół Jogi za rok 2021,
10) Przyjęcie rezygnacji Ewy Jaros z funkcji członka komisji rewizyjnej.
11) Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej
12) Dyskusja i wolne wnioski
13) Zakończenie obrad

Posted on

14.10.2022 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJ (w Warszawie)

Zarząd Porozumienia Szkół Jogi zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. (piątek) o godzinie 11:00 w Warszawie w Yogarepublic ul. Śniadeckich 18 lok 1.

Porządek Zgromadzenia:
1) Otwarcie obrad,
2) Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania,
3) Sporządzenie listy obecności,
4) Powołanie komisji skrutacyjnej,
5) Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
7) Sprawozdanie Zarządu Porozumienia Szkół Jogi za 2021 rok,
8) Sprawozdanie finansowe Porozumienia Szkół Jogi za rok 2021,
9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Porozumienia Szkół Jogi za rok 2021,
10) Przyjęcie rezygnacji Justyny Wojciechowskiej z funkcji członka zarządu.
11) Przyjęcie rezygnacji Artura Filipowicza z funkcji członka komisji rewizyjnej.
12) Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej
13) Dyskusja i wolne wnioski
14) Zakończenie obrad

Posted on

18.09.2021 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJ (w Warszawie)

Zarząd Porozumienia Szkół Jogi zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 18 września 2021 r. (sobota) o godzinie 11:00 w Warszawie w Yogarepublic ul. Śniadeckich 18 lok 1.

Porządek Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad,

2) Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania,

3) Sporządzenie listy obecności,

4) Powołanie komisji skrutacyjnej,

5) Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

7) Sprawozdanie Zarządu Porozumienia Szkół Jogi za 2020 rok,

8) Sprawozdanie finansowe Porozumienia Szkół Jogi za rok 2020,

9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Porozumienia Szkół Jogi za rok 2020,

10) Dyskusja i wolne wnioski

11) Zakończenie obrad

Posted on

14.09.2020 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSJ (w Warszawie)

Zarząd Porozumienia Szkół Jogi zaprasza wszystkich członków na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Warszawie w Yogarepublic ul. Śniadeckich 18 lok 1.

Porządek Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad,

2) Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania,

3) Sporządzenie listy obecności,

4) Powołanie komisji skrutacyjnej,

5) Stwierdzenie prawomocności zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

7) Sprawozdanie Zarządu Porozumienia Szkół Jogi za 2019 rok,

8) Sprawozdanie finansowe Porozumienia Szkół Jogi za rok 2019,

9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Porozumienia Szkół Jogi za rok 2019,

10) Przyjęcie rezygnacji Leszka Babicz z zarządu.

11) Dyskusja i wolne wnioski

12) Zakończenie obrad

Posted on

Czy szkoły jogi mogą się ponownie otworzyć?

Opinia adwokatki-joginki, Ewy Krętowskiej.

Należy zauważyć, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie w dniu 16 maja 2020 r. wprowadziło do odwołania czasowe ograniczenia prowadzenia działalności określone w paragrafie 7, który brzmi następująco:

Czytaj dalej na bosonamacie.pl…

 

Dołącz do Nas na Facebooku

[FM_form id="1"]