Gliwice Studio Jogi Izabeli Raczkowskej

Studio Jogi Izabeli Raczkowskiej

www.joga-gliwice.eu

Świadomość poprzez ruch


Na zajęciach staramy się nauczać asan, pranajamy i pratyahary podkreślając ich związek z filozofią, z której się wywodzą oraz z psychologią jogi klasycznej. Praktykujemy jogę w podejściu Vinyasa Krama, ale czerpiemy także innych odmian jogi: Ashtanga Vinyasa Yogi, jogi metodą Iyengara, Sivananda Yogi oraz Yin Yogi.

Praktykujemy asany przeważnie w dynamicznych sekwencjach, których założeniem jest nie tylko praca z naszymi mięśniami i siłą, ale przede wszystkim budowanie świadomości własnego ciała. Taka praktyka prowadzi do lepszego zrozumienia nie tylko funkcjonowania naszego ciała, ale przede wszystkim do jego lepszego czucia. Kluczowym punktem wyjścia do pracy z ciałem jest umiejętność uwolnienia od utrwalonego w tkankach napięcia i świadomego rozluźnienia. Budowanie pozycji, wydłużanie i rozciąganie oraz praca nad siłą mięśniową jest dopiero kolejnym krokiem w uważnej pracy z ciałem.

Szczególną wagę przykładamy zaś na zajęciach do roli świadomego oddechu w praktyce. Później do jego synchronizacji z ruchem. Takie podejście skutkuje nie tylko poprawą w funcjonowaniu ciała, ale także wymusza pewną koncentrację umysłu.

Zajęcia zaczynamy pranajamą, która ma za zadanie usunięcie rozproszenia. Kolejnym etapem jest raczej dynamiczna rozgrzewka, która czyni ciało bardziej elastycznym – usuwając jednocześnie część napięcia. Dopiero potem przechodzimy do faktycznej praktyki. Kończymy zajęcia 8-10 minutowym relaksem.

Na grupach początkowych przykładamy większą wagę do nauczenia podstawowych umiejętności pracy z ciałem. Zajmujemy się uwolnieniem od napięcia, stabilnością i modelowaniem oddechu.

Na grupach zaawansowanych praktyka jest intensywniejsza. Więcej zajmujemy się pracą z mięśniami głębokimi. Więcej też robimy pozycji odwróconych oraz wszelkich balansów. Częściej także wykonujemy tu ćwiczenia oddechowo- koncentracyjne oraz koncentracyjno-medytacyjne.


Gliwice
44-100
ul. Dolnej Wsi 35
693 333 450


izaraczkowska@gmail.com

Izabela Raczkowska
Izabela Raczkowska

Nauczycielka jogi. Prowadzi szkołę jogi w Gliwicach. Uczyła się pracy z ciałem podczas kursów fizykoterapii AWF, co praktykowała pracując z pacjentami w przychodni ortopedyczno-rehabilitacyjnej. Dyplomowana Instruktorka Rekreacji Ruchowej. Dyplomowana nauczycielka Vinyasa Krama jogi. Studentka studiów podyplomowych AWF Wrocław kierunku „Psychosomatyczne praktyki jogi”. Czerpie ze wszystkich gatunków jogi układając praktykę dostosowaną do potrzeb ćwiczących.